Top 25 dòng lệnh command-line interface cơ bản thường dùng trong VPS Server

Top 25 dòng lệnh command-line interface cơ bản thường dùng trong VPS Server

    5 / 5 ( 2 votes )

Bạn thường xuyên thao tác VPS hoặc Server thì một số dòng lệnh dưới đây chắc không còn lạ lẫm gì nữa. Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem command-line interface là gì? Cách dùng một số command-line interface trên VPS hoặc Server như thế nào?

Sơ lược vài nét về Command-line interface (CLI)
Command-line interface (CLI) là phương tiện giúp người dùng hay các quản trị viên tương tác với chương trình máy tính, Server, VPS, Switch..qua dòng lệnh dưới dạng văn bản được quy ước sẵn để chương trình máy tính, Server, VPS, Switch hiểu và thực thi.
Vào giữa những năm 1960-1980, CLI được xem như phương tiện tương tác chính với các máy tính, hệ thống Unix hay App Dos và MS-Dos, nhưng do không thân thiện với người dùng nền dần được tích hợp chuyển sang giao diện đồ họa (graphical user interface). Tuy nhiên nhiều nhà phát triển phần mềm, quản trị viên hệ thống và người dùng nâng cao vẫn phụ thuộc nhiều vào giao diện dòng lệnh để thực hiện các tác vụ hiệu quả hơn, hoặc đơn giản là giao diện đồ họa không đáp ứng đủ chứng năng.

25 Dòng lệnh command-line interface thường dùng trong VPS, Server
Dưới đây là 25 command-line interface để chúng ta tham khảo:

Dòng lệnhCông dụng Ý nghĩa Ví dụ
ssh user@IP Đăng nhập vào SSH Linux/Mac OS trên VPS/Server
– user: tên đăng nhập mà nhà cung cấp như Tadu, Vultr, Digital Ocean,..cung cấp cho bạn.
– IP: địa chỉ IP mà nhà cung cấp trên cung cấp
ssh wiki@111.111.111.111
unzip [file.zip]Giải nén một tập tin .zip– file.zip: tên file bạn cần giải nén, bao gồm cả đuôi .zipgiải nén tập tin wikisaduca.zip:
unzip wikisaduca.zip
zip -r
folder1.zip
folder
Nén một tập tin hoặc folder– folder: tên tập tin hoặc thư mục cần nén lại
– folder1.zip: tên tập tin hoặc thư mục sau khi nén lại, bắt buộc phải có đuôi .zip
nén folder public_html chứa
website thành file wikidata.zip:
zip -r wikidata.zip public_html
cdDi chuyển qua lại các folderdi chuyển sang folder
public_html là folder con
của home:
cd /home/public_html
cd ..Di chuyển trở lại một cấp foldernếu bạn muốn di chuyển nhiều cấp thì dùng cú pháp: cd ../../vị trí hiện tại /home/public-html,
bạn muốn quay lại /home/ như sau:
cd ..
cd /Di chuyển về thư mục gốc của VPS/Servervị trí hiện tại /home/public-html,
bạn muốn trở về thư mục gốc:
cd /
wget
[ddt.zip]
Download tập tin về VPS/Serverddt.zip là tên đường dẫn chứa file zip của tập tin cần tải vềtải tập tin ở đường dân https://wiki.saduca.vn/data.zip
về VPS/Server:
wget https://wiki.saduca.vn/data.zip
chmod
mode /ff
Thiết lập quyền xem, xóa,..trên file hoặc thư mục– mode là quyền được phân(644, 777,…)
– /ff: là đường dẫn file hoặc folder cần thiết lập phân quyền
phân quyền 644 cho tập folder /home/data/:
chmod 644 /home/data
chown
user file
Đổi quyền sở hữu của file hoặc folder– user: tên user sở hữu mới
– file: tên file cần đổi sở hữu
đổi quyền sở hữu từ root cho
file wikisaduca.txt với user
mới là hoa:
chown hoa wikisaduca.txt
chown user
[:group] ff
Đổi quyền group owner cho file/folder– user: tên group owner mới
– group: tên group owner cần đổi
đổi quyền group owner của wikisaduca.txt thành binh ở
vd trên:
chown binh:hoa wikisaduca.txt
lsLiệt kê các file/folder hiện hànhliệt kê các file/folder tại home
cd /home/
ls
ls ..Liệt kê các file/folder mẹliệt kê file/folder mẹ
ls ..
ls ~ Liệt kê các file/folder hiện hành ls ~
ls [duongdan]Liệt kê các file trong folder– duongdan: đường dẫn fileliệt kê các file trong folder data:
ls /home/data/
ls *[option]Liệt kê các file có đuôi như [option]– option: .txt, .zip, …liệt kê các file có đuôi .txt
ls *.txt
ls -aHiển thị các file và folder ẩn hiện hành
ls -l Liệt kê chi tiết các file/folder hiện hành
ls -s ~Hiển thị tất cả các thư mục và file ẩn ở thư mục người dùng
ls -tLiệt kê và sắp xếp theo thời giancd /home/data/
ls -t
ls -hhiển thị kích thước quy đổi ra Mb hoặc Gb
ls -a | grep [option]Liệt kê các thư mục và tên file theo văn bản– option: tên văn bảnliệt kê các file/folder có chữ wiki
ls -a | grep wiki
rm [option]Xóa file tập tin ở thư mục hiện hành– option: tên tập tinxóa tập tin abc.txt
ở thư mục hiện hành:
rm abc.txt
cp [file] [file2]Copy file ở thư mục hiện hành– file: file nguyên bản
– file2: tên file file copy
copy file b.txt thành file mới c.txt
cp b.txt c.txt
mv [file] [file2] Di chuyển file ở thư mục hiện hành – file: file nguyên bản
– file2: tên file file di chuyển
logoutĐăng xuất khỏi VPS/Server

Bài viết trên đây hy vọng sẽ hữu ích cho bạn!

Bài viết liên quan
Cài đặt Node.js trên Centos 7 Hướng dẫn đổi mật khẩu đăng nhập hosting trên DirectAdmin Cài đặt phần mềm quản lý VPS MobaXterm Cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Direct Admin