Cài đặt Node.js trên Centos 7

Cài đặt Node.js trên Centos 7

    5 / 5 ( 4 votes )

Trong quá trình phát triển website hoặc ứng dụng trên VPS hoặc Server sử dụng hệ điều hành Centos 7, đôi lúc chúng ta cần cài đặt Node.js để phát triển các công cụ trên website hoặc ứng dụng, …Để cài đặt Node.js trên hệ điều hành Centos 7 chúng ta cần cài thêm một số thư viện hỗ trợ gcc-c++, make, sau đó chúng ta thực hiện theo các bước sau.

Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào SSH và kiểm tra lại xem Node.js, hoặc gói thư viện đã được cài đặt trên Server hoặc VPS chưa, sau đó hãy tiến hành cài đặt.
1. Cài mã nguồn Node.js Repo
Bạn dùng lệnh sau:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | sudo bash -

Trong đó 12.x là phiên bản Node.js, giả sử bạn muốn cài bản Node.js 16 thì dùng lệnh sau:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -

Sau khi enter màn hình thực thi như sau:

hình 1. Tải phần mềm mã nguồn về Centos

2. Xóa cache lệnh yum trước khi cài Node.js
Bạn có thể xóa cache lệnh yum trước khi cài Node.js với lệnh sau:

yum clean all && sudo yum makecache fast

Bước này, bạn có thể bỏ qua nếu lệnh yum không bị cache.

3. Cài đặt thêm thư viện cho Node.js
Để cài Node.js, bạn cần cài đặt thêm thư viện như gcc-c++ make

yum install -y gcc-c++ make

4. Cài đặt Node.js trên Centos 7
Sau đó bạn cài đặt Node.js trên Centos 7

yum install -y nodejs

Sau khi cài đặt xong, màn hình hiển thị như sau:

hình 2. Thông báo cài thành công Node.js

5. Kiểm tra lại Node.js sau khi cài đặt
Chúng ta có thể kiểm tra lại Node.js với lệnh sau.

node -v bạn có thể kiểm tra thêm npm -v
hình 3. Kiểm tra lại Node.js

Trên đây là các bước để bạn có thể cài đặt Node.js trên Centos 7, và phiên bản Centos nói chung. Với Ubuntu, hoặc phiên bản hệ điều hành khác bạn tham khảo thêm.

Bài viết liên quan
Hướng dẫn đổi mật khẩu đăng nhập hosting trên DirectAdmin Top 25 dòng lệnh command-line interface cơ bản thường dùng trong VPS Server Cài đặt phần mềm quản lý VPS MobaXterm Cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Direct Admin